เจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วครับบ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอกไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วครับบ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอกไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีเจ้าของบ้านถือโฉนดและมีชื่อในทะเบียนบ้าน ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรทำไร่ นี่ไงครับ… บ้านพ่อผม……วังของพระราชาที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก!

เจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วครับบ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอกไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีเจ้าของบ้านถือโฉนดและมีชื่อในทะเบียนบ้าน ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรทำไร่ นี่ไงครับ… บ้านพ่อผม……วังของพระราชาที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก!

ภาพบ้านพักส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน เพชรบุรี)ทรงอิริยาบถสุดท้าย ก่อนที่พระองค์จะจากพวกเราไป ควรเก็บเอาไว้ ทรงพระเจริญขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

ผ่านทีไรน้ำตาไหลทุกที มองเข้าไปข้างนามันช่างเงียบเหงา ร้องไห้ออกมาแบบบรรยายความรู้สึกช่วงนั้นไม่ถูกเพราะเจ้าของบ้านท่านไม่อยู่แล้ว เหลือไว้แต่บุญคุณอันยิ่งใหญ่ที่พ่อทำไว้เพื่อลูกๆ แบบอย่างการใช้ชีวิตแบบพอเพียง การใช้ชีวิตอย่างสมดุลในแบบที่เรายึดเอาเป็นแบบอย่าง พ่อขึ้นเป็นเกษตรกรทำไร่ บ้านพ่อก็สร้างอย่างง่ายๆเป็นบ้านไม้ธรรมดามีรถเก่าๆคันหนึ่งจอดไว้

cr.http://www.kratisod.com/news/socialnews/18673

Load More Related Articles
Load More By Update
Load More In ข่าว