อานิสงค์ของการปิดทองตามตำแหน่งต่างๆ

อานิสงค์ของการปิดทองตามตำแหน่งต่างๆ

“ปิดทองหลังพระ” หมายถึง “การที่คนเราทำสิ่งดีเพื่อผู้อื่น โดยไม่หวังในสิ่งตอบแทน”

สุภาษิตนี้ ทุกคนคงเคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยยังเรียน ขยายความ คือ เป็นเรื่องของคนที่ทำความดีกับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน

ชาวพุทธมีความเชื่อว่า เป็นการสร้างบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ส่วนด้านการงาน หากต้องการความสำเร็จในสิ่งที่ทำไปแล้วโดยฉับพลันทันที

การสร้างอานิสงส์โดยการปิดทองพระพุทธปฏิมาจึงเป็นสิ่งที่ให้ผลโดยตรง โดยมีคติความเชื่อว่าผู้ที่ได้มีโอกาส ปิดทองพระ ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใด จะมีผิวพรรณผ่องใสงดงาม มีสง่าราศรี เป็นที่ถูกเนื้อต้องใจของผู้ที่พบเห็น ส่วนอานิสงค์ผลบุญที่ให้เห็นในชาตินี้ ชาวพุทธมีคติความเชื่อว่ามาตั้งแต่โบราณกาลมาถึงปัจจุบันดังต่อไปนี้

ถ้าปิดที่พระพักตร์ (ใบหน้า)

มีคติความเชื่อว่าทำให้หน้าที่การงานชีวิตเจริญรุ่งเรือง

.

ปิดบริเวณพระอุทร (ท้อง)

มีคติความเชื่อว่าจะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง

ปิดที่พระนาภี (สะดือ)

มีคติความเชื่อว่า ตลอดทั้งชีวิตจะไม่รู้จักคำว่าอด สมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สิน

.

ปิดที่พระเศียร (หัว)

มีคติความเชื่อว่า จะทำให้สติปัญญาความจำเป็นเลิศ สามารถแก้ไขฝันผ่าปัญญาอุปสรรคของชีวิตได้ตลอด

ปิดที่พระอุระ (หน้าอก)

มีคติความเชื่อว่า เป็นที่รักใคร่ มีสง่าราศรี เป็นที่ถูกใจของคนทั่วๆ ไป

.

ปิดที่ระหัตถ์ (มือ)

ทำให้เป็นคนที่มีอำนาจบารมี

ปิดที่พระบาท (เท้า)

มีคติความเชื่อว่า มีความเป็นอยู่ดี สมบูรณ์ด้วยที่พักอาศัยและยวดยานพาหนะ

การไหว้พระปิดทองนั้น เป็นคติธรรมมุ่งหมายถึงการได้บูรณะต่อองค์พระพุทธปฏิมา เพื่อผลแห่งอานิสงส์ที่จะให้ผลโดยทันที ผู้ที่เกิดเคราะห์กรรมหรือวิบากกรรม อุปสรรค์ ความมั่วหมองในชะตาชีวิต นอกจากนี้แล้ว การปิดทองหลังพระนั้น มีคติความเชื่อว่าถ้าจะให้การปิดทองทั้งหมดสมบูรณ์ต้องปิดด้านหลังด้วย เช่น กรณีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ แม้การปิดทองบริเวณฐานของรองขององค์พระทำให้หน้าที่การงานมั่นคงเจริญก้าวหน้า

Load More Related Articles
Load More By G Update
Load More In ความเชื่อ