เหตุใดเป็น “เนื้อคู่”…แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน!

เหตุใดเป็น “เนื้อคู่”…แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน!

คนที่จะเป็นเนื้อคู่กันนั้น

จะต้องมีบุญบารมี

มีบุญกุศลเท่าเทียมกัน…

(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

แต่เหตุใด หลายคู่จึงไม่ได้อยู่ร่วมกัน…

“เนื้อคู่” ล้วนมีเหตุจากกรรมที่ทำร่วมกันมา

ผูกพันแต่ชาติปางก่อน แต่มีความซับซ้อน

ใช่ว่าจะเข้าใจกันได้ง่ายๆ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องเนื้อคู่ไว้ว่า

“เนื้อคู่เป็นได้ด้วย “บุพเพสันนิวาส”

มีบุญเก่าที่เคยสร้างและทำร่วมกันมา

หรือเคยอยู่ร่วมกันมาในอดีต”

คู่กันในลักษณะนี้ ต่างคนต่างรู้สึก “คุ้นเคย” กันมาก่อน

เห็นหน้าตั้งแต่ทีแรกก็สะดุดใจ ปักใจ เหมือนรู้จัก

และผูกสมัครรักใคร่ได้

โดยต่างฝ่ายต่างไม่ต้องพยายามให้มากนัก ก็สามารถรักกันได้

อีกลักษณะหนึ่งก็คือ แม้ในอดีตชาติไม่เคยสร้างบุญร่วมกันมา

แต่ ในปัจจุบันชาติได้สร้างความดีสั่งสมร่วมกันอยู่เสมอ

จึงหนุนนำให้เกิดความเป็นเนื้อคู่ได้

แม้อาจจะเกลียดแรกพบ ก็กลายเป็นรักแท้ได้ในภายหลัง

.

ส่วนเป็นเนื้อคู่กัน…แต่ไม่ได้ครองคู่กันในชาตินี้!!!!!

เหตุมาจาก “กรรมตัดรอน” ไม่ให้อยู่ร่วมกัน

เคยสร้างกรรมดีร่วมกันมา

แต่ก็เคยสร้างกรรมร้ายไว้และเป็นกรรมที่หนักกว่ากรรมดี

กรรมร้ายนั้นจึงเข้ามาตัดรอน ไม่ให้ได้อยู่ร่วมกันอีก

.

บางคนรักกันอยู่ดีๆ แต่ก็มีเหตุต้องเลิก แบบไม่น่าจะเลิกกันได้

ก็ด้วยวิบากกรรมเหล่านี้

ดังนั้นแล้ว หากคู่ใดที่ต้องการสร้างบารมี เพื่อเป็นบาทฐานการครองคู่ให้ยั่งยืน

จงทำดีให้สุดขั้ว ปิดทางชั่วให้หมดสิ้น

เตรียมศีล 5 ในตัวให้พร้อม

เป็นพลังบุญที่ช่วยให้เชื่อมวาสนาต่อกัน

ความเป็นคู่ครองก็จะมั่นคง

ยิ่งได้อยู่ร่วมกันและสร้างบุญต่อกันได้ต่อไป

ยิ่งจะอยู่อย่างมีความสุข

Load More Related Articles
Load More By G Update
Load More In ข้อคิด