ดึงชีวิตจากความมืดมิด… ด้วยการถวายน้ำมันตะเกียง!

การถวายน้ำมันตะเกียงหรือการทำบุญด้วยการเติมน้ำมันตะเกียง มีความเชื่อกันว่า…

จะช่วยให้ชีวิตของคุณมีแสงสว่างในจิตใจ สติปัญญา และความคิด เมื่อชีวิตรุ่งโรจน์โชติช่วงก็ทำให้ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่ทำให้ชีวิตคุณมืดมิดลงก็มลายหายไป ฐานะทางการเงินดีขึ้น มีเงินใช้ไม่ขาดมือ

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันอีกว่า การที่เราถวายน้ำมันตะเกียง จะช่วยต่ออายุและดวงชะตาให้นานมากขึ้น

ส่วนใครที่ยังไร้คู่ หัวใจแห้งเหี่ยว อยากหาคนมาดามหัวใจให้สดใสอีกครั้ง แม่หมอแนะนำให้ ถวายน้ำมันตะเกียง แบบเป็นคู่ อานิสงส์จากการทำบุญในครั้งนี้ จะช่วยให้คุณสมหวังกับความรัก

คำอธิษฐาเมื่อต้องเติมน้ำมันตะเกียง

ลูกขอเติมน้ำมันตะเกียง บูชาองค์เทพเทวา

ลูกขอเติมน้ำมันตะเกียงส่องสว่างแด่องค์เทพเทวา

ลูกขอเติมน้ำมันตะเกียงส่องสว่างนำพาชีวิต

ลูกของเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเติมปัญญา เติมสมาธิ เติมบารมี เติมเงิน เติมทอง เติมโชค เติมลาภ เติมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

นอกจากการถวายน้ำมันตะเกียงแล้วยังมีการทำบุญแบบอื่นๆ ซึ่งก็มีอยู่หลายรูปแบบและตามเจตนารมณ์ของพุทธศาสนา การทำบุญนั้นมีเจตนาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนลดละเลิกกิเลสขจัดความขุ่นมัวหมองหม่นในจิตใจ สืบทอดพระพุทธศาสนาและส่งเสริมเพิ่มพูลความดี แต่ความเชื่อในเรื่องการทำบุญของคนทั่วไป ที่มักจะหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป้นกำลังใจให้จากการทำดีด้วยการทำบุญมักเชื่อว่าหากการทำบุญที่แตกต่างกันออกไป จะสามารถช่วยให้ชีวิตมีความสุขบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนได้ ดังนี้

1. ทำบุญด้วยการถวายดอกไม้ธูปเทียน

เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตก้าวหน้า รุ่งเรือง มีแต่เรื่องสมหวังสวยงาม และมีความสุขราบรื่นสืบเนื่องไป

2.ทำบุญด้วยการไหว้พระพร้อมด้วยดอกไม้ธูปเทียนทอง

เชื่อว่าจะช่วยเสริมด้านลาภยศชื่อเสียง มีผู้คนห้อมล้อมยินดีรักใคร่ชื่นชม มีบริวารลูกน้องมากมายเสือบเนื่องไปจนถึงชาติหน้า

3.ทำบุญด้วยการสวดมนต์

เชื่อว่าจะช่วยเสริมสติปัญญา ให้มีความคิดความอ่านที่ดีขึ้น ช่วยให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และการศึกษาที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างราบรื่น

4.ทำบุญตักบาตร

เชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงให้เจอแต่สิ่งดีๆ มีโชคลาภดีขึ้น สิ่งที่คิดมุ่งหวังไว้ก็จะได้สมดังปรารถนา

5.ทำบุญถวายสังฆทาน

เชื่อว่าสามารถแก้ดวงตก ที่มักมีแต่เรื่องเดือดร้อนวุ่นวายเข้ามาตลอด ทำให้ผ่านพ้นอุปสรรคยากๆ ไปได้อย่างราบรื่น และช่วยสะเดาะเคราะห์

6.ทำบุญทอดกฐิน ผ้าป่า

เชื่อว่าจะช่วยให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ช่วยขจัดปัดเป่าอุปสรรคปัญหาให้พ้นไป คิดหวังสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จได้โดยง่าย

7.ทำบุญด้วยการบริจาคเงินซื้อกระเบื้องหลังคาอุโบสถ

เชื่อว่าจะช่วยเสริมในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานและถือเป็นการทำบุญเพื่อเบิกฤกษ์เริ่มต้นที่ดี สำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างฐานะให้มั่นคง

8.ทำบุญด้วยการสร้างพระพุทธรุป

เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมอำนาจ วาสนา ช่วยให้ประสบความสำเร็จในยศถาบรรดาศักดิ์ และยังส่งผลถึงวาสนาในชาติหน้าอีกด้วย

9.ทำบุญด้วยการสร้างโบสถ์สร้างวิหาร

เชื่อว่าจะช่วยให้มีวาสนายิ่งๆ ขึ้นไป มีบารมีที่สูงส่งหน้าเกรงขาม บริวารจะเชื่อฟังอยู่ในโอวาท

10.ทำบุญด้วยการพิมพ์หนังสือธรรมะแจก

เชื่อว่าจะมีอานิสงส์บุญมหาศาล ช่วยปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากสิ่งเลวร้าย และศัตรูทั้งปวง ส่งผลให้มีชีวิตที่เป็นปกติสุขและพร้อมด้วยลาภ ยศ ชื่อเสียง เงินทอง

 

Load More Related Articles
Load More By G Update
Load More In ธรรมะ