หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สอนวิธี “ยิ้ม” เพื่อ “ใช้หนี้กรรม” ใครจะด่า ใครจะว่าก็ให้ยิ้ม

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สอนวิธี “ยิ้ม” เพื่อ “ใช้หนี้กรรม”

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ มรณภาพไปก่อนผมเกิด 1 ปี เมื่อปี 2535 แต่วันนี้เสียงเทศนาของท่านมีแพร่หลายในยูทูปและเป็นคลิปสั้นๆ ในเฟซบุ๊ค ภาษาธรรมของท่านเข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา มีเสียงของหลวงพ่อช่วงหนึ่งเทศนาไว้ไม่ทราบปี พ.ศ. จะขอถอดเทปมาเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน

พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) หรือ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ กล่าวว่า อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราทั้งๆที่เราทำความดี แต่ผลสนองให้กับเราเป็นปัจจัยที่เร่าร้อนนั่นถือว่าเราใช้หนี้กรรมเขาไป ชาตินี้เราไม่ได้ทำเขา ชาติก่อนเราคงทำเขา เมื่อเขาจะมารับผลของเขาคืน ก็คืนให้เขาไปตามอัธยาศัย

ใครจะด่าเราก็เฉย “ยิ้ม” เพราะเราได้มีโอกาสใช้หนี้แล้ว ใครจะนินทาเราก็ “ยิ้ม” ใครจะกลั่นแกล้งก็ช่าง ตั้งหน้าตั้งตาทำความดี ถ้านอกจากนั้นแล้วก็มีจิตน้อมไปในความเมตตา ว่าโอหนอ…คนทั้งหลายเหล่านี้ทำไมจึงโง่อย่างนี้

ถ้าเขาด่าเราแล้วเราด่าตอบเขาจะมีความสุขหรือความทุกข์ เราเป็นมิตรกับเขาเขามีความสุขเพราะเรากับเขารักกัน แต่ถ้าว่าเขาประกาศตนเป็นศัตรูกับเรา ตัวเขาเหล่านั้นจะมีความสุขไหม เขาก็คงจะเป็นทุกข์ เพราะเขาคิดว่าเราเป็นศัตรูกับเขา เขาจะต้องระแวงอันตรายที่เราจะทำกับเขานั่น แสดงว่าเขาสร้างความทุกข์ของเขาเอง

คนเลวกินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะว่าการประกาศตนเป็นศัตรูกับคนอื่น บางทีคนอื่นยังไม่คิดว่าจะทำอันตรายเขา แต่เขาคิดว่าคนที่เขาด่าเขาว่าไว้ เขาทำไว้ เขากลั่นแกล้งไว้ จะทำอันตรายกับเขา “คนประเภทนี้ใจของเขาไม่มีความสุข”

พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ เป็นพระภิกษุนิกายเถรวาทฝ่ายมหานิกาย เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี มีชื่อเสียงในด้านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานจนได้วิชามโนมยิทธิ (ฤทธิ์ทางใจ)

คำเทศนาที่โดนใจคนยุคนั้น ถึงคนยุคนี้ทำให้ หลายคนอยากถวายตัวเป็นศิษย์ หลวงพ่อบอกไว้ว่าอย่างนี้

“คนที่ต้องการเป็นศิษย์ ไม่ต้องขออนุญาต ขอให้ปฏิบัติตามนี้ อยู่ที่ไหน ไม่เคยเห็นหน้ากันเลยก็รับเป็นศิษย์ คือ

1. ศิษย์ชั้น 3 พยายามรักษาศีล 5 เสมอ อาจจะขาดตกบกพร่องบ้าง แต่ก็พยายามรักษาให้ครบถ้วนให้มากที่สุดที่จะทำได้ อย่างนี้ ขอรับไว้เป็นศิษย์ชั้น 3 คือ ศิษย์ขนาดจิ๋ว

2. ศิษย์รุ่นกลาง มีปฏิปทาดังนี้มีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติ พยายามรักษาอารมณ์ให้ทรงสมาธิเสมอตามสมควร ไม่ละเมิดศีลเป็นปกติ อย่างนี้ ขอรับไว้เป็นศิษย์รุ่นกลาง

3. ศิษย์เอก มีปฏิปทา ดังนี้ก. รักษาศีล 5 ครบถ้วนเป็นปกติข. เคารพพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ ไม่สงสัยในความดีของท่าน มีอารมณ์ตั้งมั่นว่า ถ้าตายไปจากคนชาตินี้ ขอไปนิพพานจุดเดียว พยายามละความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็นปกติ …”

Load More Related Articles
Load More By G Update
Load More In ธรรมะ