วิธีฝึกเจริญกรรมฐานด้วยตัวเอง แบบง่ายๆสำหรับฆราวาสที่ต้องทำมาหากิน

” เอาอย่างนี่นะ ทุกวันถ้าเวลาของเรามีน้อย

ก็ใช้เวลาก่อนจะหลับเมื่อศีรษะถึงหมอน

นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบ

นี่สำหรับท่านที่ไม่ได้มโนมยิทธินะ

พวกที่ได้มโนมยิทธินี่เขาได้กำไรมาก

นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบ

คิดว่าองค์นี้คือพระพุทธเจ้า แล้วก็ภาวนาว่า ” พุท โธ “

หายใจเข้านึกว่า ” พุท “หายใจออกนึกว่า ” โธ “สัก ๒ – ๓ ครั้งก็ได้

ตามความพอใจ มากก็ได้น้อยก็ได้แล้วก็หลับไป

พอตื่นขึ้นมาใหม่ ๆ ก็นึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นอีก แล้วก็ภาวนาว่า

” พุท โธ ” อีก ทำอย่างนี้ทุกวัน

จนกระทั่งถึงวันไหนถ้าเราไม่มีโอกาสจะทำ วันนั้นรำคาญต้องทำ วิธีทำก็ไม่ต้องไปนั่งขัดสมาธิก็ได้ กลางวันทั้งวันเราเหนื่อยยากในการงานมากก็นอนเวลาจะนอนก็กราบหมอนสัก ๓ ครั้งนึกกราบพระพุทธเจ้า กราบพระธรรม กราบพระอริยสงส์ หลังจากนั้นเมื่อหัวถึงหมอนก็นอนภาวนา ”พุท โธ“ ทำอย่างนี้เพียงแค่ ๒ – ๓ ครั้ง แล้วก็หลับ

แล้วตื่นขึ้นมาใหม่เอาอีกแหละ เอาแบบนี้ จนกระทั่งมีอาการชิน วันไหนถ้าไม่ได้ภาวนา ” พุท โธ “วันนั้นรำคาญไม่สบายใจ ไม่ได้ ต้องภาวนา อย่างนี้ถือว่าทรงฌานใน ” พุทธานุสสติกรรมฐาน “ ถ้าอารมณ์ของท่านทรงฌานใน พุทธานุสสติกรรมฐาน แล้วถึงแม้ศีลมันจะขาด มันจะบกพร่องบ้าง ถึงอย่างไรก็ตาม ตายแล้วต้องไปสวรรค์แน่นอน เอาแค่สวรรค์ก่อนนะ ”

จาก…หนังสือ โอวาทหลวงพ่อวัดท่าซุง เล่ม ๔ หน้า ๑๓

โดย หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

Load More Related Articles
Load More By Update
Load More In ธรรมะ