ฆราวาสธรรม กับ การทำงาน

ฆราวาสธรรม กับ การทำงาน

สัจจะ คือ ตั้งสัจจะจริงจัง จริงใจ ซื่อตรง

ปักใจตรงต่อสิ่งที่จะทำ เป้าหมายชัดเจน

…งานทุกงานมีอุปสรรค ตั้งดักรอเสมอ

เพื่อเป็นการทดสอบ เพื่อการเรียนรู้

เพื่อประสบการณ์ เพื่อการแก้ไข

เมื่อผ่านทุกอย่างได้ เป็นปัญญา….

ทมะ เมื่อตั้งสัจจะแล้ว ก็ต้องข่มใจให้ทำ

ตามที่ตั้งสัจจะไว้ ฝึกตน เพราะถ้าไม่ข่มมันจะ

เปลี่ยนอุดมการณ์ได้ง่าย โลเลได้ง่าย

…การทำงานเมื่อเริ่มงาน ถ้าเปลี่ยนทางบ่อย

ก็เริ่มใหม่บ่อยๆ ก็ไม่เกิดการแก้ปัญหา

ไม่เกิดการเรียนรู้ ประสบการณ์ไม่ได้

ไม่ชำนาญ งานสำเร็จยาก….

ขันติ เมื่อข่มจิตข่มใจ เข้ามันก็เจ็บปวด อดทน

จะต้องทน อดทน ทนทาน ทรหด

ไม่ยอมเปลี่ยนอุดมการณ์ เป้าหมายที่ตั้งไว้

….มีขันติการอดทนในการทำงานก็ดี ต้องพิจารณาให้ดี..

ขันติ อดทน จากศรัทธา งานที่ทำเพราะศรัทธา

ก็จะทำงานด้วยความสุข ศรัทธาสั่ง

แม้เจออุปสรรคทดสอบก็ทำ วิริยะเข้าช่วยอีก

ไปได้ ระวัง เพราะปัญญายังไม่มา

ขันติ อดทน จากปัญญา งานที่ทำป็นทางถูกต้อง

ก็จะทำด้วยรู้แจ้ง ชัดเจน ด้วยปัญญา

วิริยะเข้าช่วยอีก ก็ยังไปได้

แต่ขันติ อดทน เพราะ ศรัทธา ต้องตรวจสอบให้ดี

บางครั้งจะผิดทางได้ ต้องพิจารณาให้ดี

แต่ขันติ อดทน เพราะ ปัญญา อันนี้ไปรอดได้

ทางที่ดี..มี ศรัทธา ปัญญา ขันติ วิริยะ มาด้วย..กันไว้

ไปต่อได้

งานบางงาน…มองชาติเดี๋ยว…เหมือนคนไม่มีปัญญา

มองเป็นสังสารวัฏ…ก็มีปัญญา ขึ้นมาบ้าง

จาคะ ทนมาก ๆ เดี๋ยวมันจะทนไม่ไหว เก็บกดมาก ๆ

เดี๋ยวมันระเบิด ก็หาทางระบายสิ่งที่เป็นอุปสรรค

ปัญหาบ้าง คือละซะ

….งานทุกงานมีอุปสรรค แต่การแก้ปัญหา

ไม่ใช่จะแก้ได้เร็วไว ดังใจคิดไปเสียหมด

บางอย่างต้องใช้เวลา ค่อยๆ แก้ไป

วันนี้แก้ไม่ได้…หยุด พัก หยุด คิด ไปก่อน

คิดไปก็ปวดหัว คิดไม่ออก

หาทางที่เป็นไปได้ มาหลายๆ ทางพิจารณา

ตัดออกไป ถ้าทางเลือกยังมีอุปสรรค

เลือกทางที่มีอุปสรรคน้อยที่สุด

ฝ่าออกไป ต้องมีปัญญา วิริยะ ขันติ

มาช่วยเบื้องหลังด้วย

อุปสรรค คือ บททดสอบ..ให้ได้ประสบการณ์

ปัญหา คือ บททดสอบ…ให้ได้ประสบการณ์

ประสบการณ์ คือ ทางให้ได้ความรู้แจ้ง ชัดเจน

ผ่านการกระทำ….ทางนำไปสู้….ปัญญา

ปัญญา…..ทำให้พ้นทุกข์ แก้อุปสรรคปัญหาได้

ขอบคุณบทความดีๆจาก  : คุณ ภูริทัตตา

Load More Related Articles
Load More By G Update
Load More In ธรรมะ