ถ้าท่านมีทั้ง 9 ข้อนี้ ชีวิตท่านมีวาสนาดีกว่าคนทั้งโลก 80% แล้ว

ต่อให้มีใบหน้าสวยงาม .. เพียงใด

ก็สู้รอยยิ้ม .. ของความเมตตาไม่ได้

ต่อให้มีความสำเร็จมากมาย .. เพียงใด

ก็สู้ความล้ำค่า .. ของการทำดีไม่ได้

ต่อให้เสพสุขมากมาย .. เพียงใด

ก็สู้ความสุขสงบ .. ของความสมถะไม่ได้

.

ต่อให้มีทรัพย์สมบัติมากมาย .. เพียงใด

ก็สู้ปัญญา .. ของการรักษาวาสนาไม่ได้

ต่อให้มีความรู้สูงมากมาย .. เพียงใด

ก็สู้จิตใจที่ดีงาม .. เป็นกุศลความดีไม่ได้

ต่อให้มีจิตรู้แจ้งลึกซึ้ง .. เพียงใด

ก็สู้รู้สละอุทิศ .. ด้วยความปิดิยินดีไม่ได้

ถ้าท่านมีทั้ง 9 ข้อนี้ แปลว่าชีวิตท่าน มีวาสนาดีกว่าคนทั้งโลก 80% แล้ว

“จงขอบคุณ จงซาบซึ้ง และรักษามันไว้ให้นานที่สุด”

1. แม้ไม่ร่ำรวยมาก แต่ก็ไม่ขัดสน มีกิน มีใช้

2. ที่บ้านไม่มีคนป่วย

3. พ่อ แม่ ลูก อยู่พร้อมหน้ากัน

4. ไม่มีญาติที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำ

5. ไม่มีศัตรูมุ่งร้าย

6. ในกลุ่มมิตรสหายไม่มีทุรชน (คนชั่ว คนเลว)

7. ทำผิดมีกัลยาณมิตร คอยตักเตือน

8. ทำการใดมีผู้อุปถัมภ์ คอยช่วยเหลือ ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก

9. มีผู้รู้เป็นมิตรสหาย ให้ความรู้ ชี้นำแต่ทางที่ดี

ถ้าท่านมีครบทั้ง 9 ข้อนี้ ชีวิตท่านมาถึงจุดดีที่สุดแล้ว

ให้ตื่นขึ้นมาพร้อมคำว่า ขอบคุณทุกๆ เช้า

โดยการขอบคุณสิ่งที่ท่านมีอยู่ ข้าวของเครื่องใช้

ขอบคุณสิ่งอำนวยความสะดวก ขอบคุณมิตรสหาย

ขอบคุณเงินที่ท่านมีอยู่ในตอนนี้

ทำแบบนี้ซ้ำๆ ทุกวัน ก่อนนอนและตื่นนอนทันที

ชีวิตของท่านจะรู้สึกดีขึ้นๆ ทุกวัน

สิ่งดีๆ จะเข้ามาหาท่านเพิ่มขึ้น ……ขอบคุณนะ

ลักษณะของ ชาย/หญิง ที่มีความสงบ 16 ประการ

1. เป็นผู้ไม่ฉุนเฉียว

2. เป็นผู้ไม่หวาดหวั่น

3. เป็นผู้ไม่โอ้อวด

4. เป็นผู้ไม่ก่อความรำคาญ

5. เป็นผู้ไม่บ่น

6. เป็นผู้มีความอดทนได้ รอคอยได้

7. เป็นผู้พูดด้วยปัญญา

8. เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน

9. เป็นผู้มีวาจาอันสำรวมแล้ว

10. เป็นผู้วางตัวเป็นกลาง ไม่เอนเอียงฝ่ายใด

11. เป็นผู้มีสติทุกเมื่อ

12. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าเสมอกับเขา

13. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าวิเศษกว่าเขา

14. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าต่ำกว่าเขา

15. เป็นผู้ไม่มีโทษอันทำให้มืดมัวดุจฝ้า

16. เป็นผู้ไม่ยึดถือสิ่งใดๆ ในโลกว่าเป็นของตน

17. เป็นผู้ไม่เศร้าโศกเพราะสัตว์และสังขารที่เสื่อมไป

18. เป็นผู้ไม่ถึงอคติในธรรมทั้งหลาย

19. เป็นผู้เกรงกลัวต่อการทำบาป หรือทำชั่ว เบียดเบียนผู้อื่น

20. เป็นผู้ศึกษาสนใจ ค้นคว้า และเลื่อมใสในพุทธศาสนา

หากท่านพบเจอ คนที่มีคุณลักษณะหรือนิสัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ก็ขอให้อยู่ใกล้ เรียนรู้จากเขา ปฏิบัติตามเข้า สนับสนุนเขา รับฟังเขา หรือหากท่านเองเห็นว่า

ลักษณะที่นิสัยทั้ง 16 ข้อนี้ดี และท่านยังขาดอยู่ ก็ลองปฏิบัติตามทีละข้อๆ นะ เชื่อว่าหากท่านทำได้ ท่านก็มีโอกาสที่จะไปเกิดในภพภูมิที่สูงกว่ามนุษย์ หรือถ้าเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะเป็นมนุษย์ผู้ที่มีดวงปัญญา เฉลียวฉลาด ในหลายๆ ด้านแน่นอน

ขอบพระคุณแหล่งที่มา : Jelly Walker

Load More Related Articles
Load More By G Update
Load More In ข้อคิด