แนะนำถ้าคุณเป็นคนมีวาสนา จะได้อ่านบทความนี้

มีวาสนาดี

มันไม่ได้อยู่ที่คุณมี รถหรูเพียงใด้ขับ

แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้ อย่างปลอดภัยหรือไม่.. ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใด

แต่อยู่ที่ในบ้าน มีเสียงหัวเราะหรือไม่.. ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือมรดกไว้ให้คุณหรือไม่

แต่อยู่ที่พ่อแม่ แข็งแรงให้คุณดูแลปรนนิบัติหรือไม่.. ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวยหรือหล่อเพียงใด

แต่อยู่ที่เขาและ เธอเข้าใจคุณหรือไม่.. ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่งทำงานเก่งเพียงใด

แต่อยู่ที่กตัญญู รู้คุณหรือไม่.. ไม่ได้อยู่ที่คำหวานหูหรือเสียงปรบมือเมื่อคุณมีเงินนั้นดังเพียงใด

แต่อยู่ที่เมื่อคุณล้มลง ยังมีอีกหลายมือยื่นมาฉุดให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหรือไม่?

เพราะฉะนั้น…

อย่าอวดว่ามีเงินเพราะยามเจ็บป่-วยนอนโรงพยาบาล มันไม่ต่างอะไรกับกระดาษ

อย่าอวดในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่ เพราะวันใดที่คุณล้มป่-วย ยังมีคนเป็นจำนวนมาก ที่ทั้งเก่ง และเยี่ยมยอดรอเสียบตำแหน่งต่อจากคุณ

อย่าอวดรถยนต์ที่คุณขับ เพราะวันใดที่คุณดา ย กุญแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่น

อย่าอวดว่ามีบ้านหลังใหญ่โต วันที่คุณดา ย มันก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่น

~

สุขอยู่ที่ใดสุขอยู่ที่ใจ รู้ใจได้สุข

5 นิสัยคนมีวาสนามากมีบุญสอนตนเองได้ เพราะมีกำลังบุญที่มากพอจิตของผู้มีบุญ

1. นิสัยไม่ทำชั่ว เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ ให้เป็นตัวควบคุมบริหารจัดการ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ทำให้เกิดความกลัว ความละอายต่อบาป

2. นิสัยไม่บ่น เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญาทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริง ของชีวิตทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่น ความเป็น ไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกรรมที่ทำไว้ บ่นไปก็แค่นั้นเอง ที่ได้มา ที่มีอยู่ ที่เสียใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น มันคือ “ผลแห่งกรรม” อันเป็นสมบัติของเราเอง

3. นิสัยไม่คิดมาก เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความสะอาด ความสว่าง ความสงบ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบ แห่งจิตแห่งใจ ไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจ ความคิดทุกความคิด ล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจ ไม่คิดเบิกความทุกข์ มาใช้ก่อน

4. นิสัยรอได้ คอยได้ เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่น ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่ใจร้อน ใจเร็ว เห็นถึงจังหวะ และโอกาสของชีวิต

5. นิสัยไม่กลัว เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความเข้มแข็ง กล้าหาญ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ ความเป็นผู้มีบุญของตน เมื่อจะคิด จะทำอะไรลงไป ล้วนมีกำลังบุญมารองรับ ทั้งหมดทั้งสิ้น

ขอบพระคุณที่มา: นุสนธิ์บุคส์

Load More Related Articles
Load More By update
Load More In ข้อคิด