“สิ่งดีๆ เกิดขึ้นในชีวิต เพราะจิตสำนึกคุณ”

ทุกคนต่างมีแม่เหล็กที่คอยดึงดูดสิ่งต่างๆเข้าหาตัว

หากคุณปราศจากจิตสำนึกคุณ คุณไม่มีทางราบรื่น

หากคุณปราศจากความรับผิดชอบในหน้าที่ คุณไม่มีทางก้าวหน้า

หากคุณปราศจากการสละอุทิศ คุณไม่มีทางได้รับ

หากคุณปราศจากความรัก ก็ไม่มีใครรักคุณ

ฉะนั้น สมการแม่เหล็กจึงเขียนได้ดังนี้

สำนึกคุณ=ราบรื่น

หน้าที่=ก้าวหน้า

สละ=ได้รับ

รัก=ความสุข

ที่จริงชีวิตไม่ได้ยาก

หากคุณอยากโชคดี

จงอวยพรให้คนอื่นโชคดี

สิ่งดีๆ เกิดขึ้นในชีวิต เพราะคุณมีจิตสำนึกคุณ

เรื่องเล็ก….แต่ใหญ่มากในชีวิต แง่คิดดีๆ ที่อ่านแล้ว คุณจะเข้าใจมุมมองในชีวิตมากขึ้น!!!

เรื่องเล็กแต่ใหญ่มาก

เรื่องชีวิตคู่

ไม่ใช่ 1+1=2

แต่เป็น 0.5+0.5=1

ทะเบียนสมรสไม่ใช่สัญญาผูกมัด

แต่เป็นหลักประกันให้อีกฝ่ายอุ่นใจ

คนสองคนใช้ชีวิตร่วมกัน

ไม่ใช่ขายชีวิตให้อีกฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นการดูแลซึ่งกันและกัน

สูตรผสมของชีวิตคู่ 

มีความเข้าใจและอภัยเป็นส่วนผสมหลัก

รักเพราะรัก อย่ารักแล้วครอบครอง

คนที่คิดครอบครอง คือ คนที่ต้องตกอยู่ในความทุก-ข์

เรื่องเงินทอง

หาเองใช้เอง สบายใจ

คนอื่นหาเราใช้ ไม่สะดวกใจ

ใครๆ ก็รักเงิน แต่อย่าขายมโนธรรมให้กับเงิน

ใครๆ ก็อยากมีเงิน แต่อย่าเป็นเพราะเงินแล้วทำลา-ยความเป็นมนุษย์

เรื่องที่อยู่อาศัย

บ้านหลังเล็กหรือหลังใหญ่ก็ช่างมัน ในบ้านมีเสียงพูดคุยหัวเราะก็เป็นสุข

รถคันเล็กคันใหญ่ก็ช่างมัน นั่งแล้วปลอดภัยถึงบ้านก็บุญแล้ว

มีกินมีใช้อย่าหยิบยืมใครๆ อยู่ที่ไหนก็สบายใจ

สุขภาพแข็งแรงคือต้นทุนที่ยั่งยืน

เรื่องการดำเนินชีวิต

เอาอุปสรรคเป็นบทพิสูจน์

เอาความลำบากเป็นประสบการณ์

ต่อให้มากอุปสรรค ต่อให้มากความลำบาก 

อย่าท้อ อย่าถอย ความสำเร็จรอคอยอยู่ข้างหน้า

cr.นุสนธิ์บุคส์

Load More Related Articles
Load More By update
Load More In ข้อคิด