ยิ่งโสดนาน คุณจะกลายเป็นคนที่รักคนยาก

ยิ่งโสดนาน

คุณจะกลายเป็นคนที่รักคนยาก

ส่วนหนึ่งมาจากเพราะไม่อยากเสี -ยใจ เพราะใครอีก

อีกส่วน

มาจากการยิ่งใช้ชีวิตคนเดียวไปนานๆ

แล้วสามารถมีความสุขได้

คุณอาจมีความเหงาได้บ้าง

อยากมีใครให้อ้อนบ้าง

อยากมีใครให้ซบไหล่บ้าง

อยากมีใครกุมมือกันเดินเคียงข้างบ้าง

แต่ขณะเดียวกัน

ก็คงไม่อยากเสียนํ้ – าตาเพราะใครอีก

ถ้าไม่อยากทุ – กข์เพราะใครอีก

เราสามารถทำได้ด้วยการทำตัวเป็นแม่เหล็กดึงดูดคู่บุญเข้ามา

ด้วยการคิดดี ทำดี พูดดี สั่งสมบุญเรื่อยไป

บุญนั้นสามารถทำให้เรา

กลายเป็นคนที่มีความสุขอยู่กับตัวเองได้

กระแสของความสุขเย็นจากใจเรา

ย่อมดึงดูดคนเย็นๆเข้ามาสร้างความสุขร่วมกัน

ต่างจากกระแสของคนโสดที่ไม่มีความสุข

จิตใจแห้งแล้งที่รอการเติมเต็มจากคนอื่น

จึงมักดึงดูดคนที่มีความขาดเข้ามาเหมือนกันมากกว่า

สุดท้ายไม่ว่าคุณจะพบคนรักที่ดีหรือไม่

คุณก็ต้องอยู่กับตัวเองอยู่ดี

ดังนั้น อย่าวัดกันที่โสด หรือไม่โสด

แต่ให้ดูที่สุข หรือไม่สุขมากกว่ากัน

สำหรับคนที่มีคู่

การมีความรักที่ดี

ควรเป็นไปในทางที่ช่วยกันส่งเสริม

ในทางบุญกุศล และความเจริญของสติปัญญา

เพราะเมื่อมีความเข้าใจ

ในการสั่งสมบุญกุศลแล้ว

ผู้นั้นย่อมมีความสุขอยู่กับตัวเอง

เมื่อเข้าใจและยอมรับได้ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง

จิตใจย่อมจะไม่ทุ – กข์มาก

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ควรจะทุ- กข์

และวันใดที่ความไม่เที่ยง

ได้มาพาเขาจากไป

เราจะสามารถมีชีวิตต่อไปได้

อย่างมีความสุข เข้มแข็ง และเบิกบาน

แม้วันนั้น

จะไม่มีเขาอยู่ด้วยแล้วก็ตาม

Cr.TUNYARLAI

Load More Related Articles
Load More By update
Load More In ข้อคิด