บทความดีๆ หากคนที่กำลังลากรถคันนี้คือคุณ…

หากคนที่กำลังลากรถคันนี้คือคุณ…

บนรถมีพ่อแม่และลูก

เบื้องหลังมีภรรยา

หากคุณไม่ระวัง เกิดเป็นอะไรขึ้นมา จะเกิดอะไรขึ้น?

ต่อให้คุณนั้นไร้ค่าในสายตาใคร

แต่คุณก็คือผู้ยิ่งใหญ่สำหรับครอบครัวนะ

เป็นผู้ชาย ต้องรู้จักแบกรับหน้าที่

เป็นผู้หญิง ต้องรู้จักรับผิดชอบครอบครัว

ที่ผู้ชายเหนื่อย ก็เพราะผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังไม่ยอมค้ำจุน

ที่ผู้หญิงเหนื่อย ก็เพราะผู้ชายที่อยู่ข้างหน้าไม่ยอมออกแรงลาก

ที่พ่อแม่เหนื่อย ก็เพราะลูกไม่เอาความ

ที่ลูกเหนื่อย ก็เพราะบ้านไม่เป็นบ้าน

อย่าผ่อนแรงของตนเองจนทำให้อีกคนต้องแบกหนัก

ทุกคนมีหน้าที่ จงรับผิดชอบในหน้าที่

ทุกสถานะต้องมีตัวตน ไม่ใช่เพียงแค่นามให้เรียกขานเท่านั้น

จงให้ความสำคัญกับทุกๆ คนในครอบครัว..

และดูแลคนข้างกาย ไม่มีใครเหนื่อยน้อยกว่าคุณ!

โบราณจีนกล่าวไว้ว่า

“ชนะอย่าจองหอง ล้มเห  ลวอย่าห่อเหี่ยว”

เป็นคำเตือนที่คนรุ่นก่อนฝากไว้ให้คิด

คำกล่าวนี้ บอกแก่คนรุ่นหลังว่า

“อย่าเป็นเพราะความสำเร็จเพียงเล็กน้อย

ก็เย่อหยิ่งจองหองจนมองไม่เห็นหัวใครๆ

และอย่าเป็นเพราะล้มเห  ลวเพียงครั้งคราว ก็ดับไฟทั้งโลกให้มืดมิด”

แม้เก่งจงอย่ากร่าง แม้ด้อยจงอย่าต่ำต้อยในหัวใจ

เพราะผู้อยู่ในระดับสูงอาจมีปัญญาในระดับล่าง

ส่วนผู้อยู่ในระดับล่างอาจมีปัญญาระดับสูงก็เป็นได้

สวนดอกไม้ สวยงามเพราะหลากพฤกษา ใช่งามเพราะดอกเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น

คนเราก็เช่นกัน หากคุณเก่งจงช่วยพยุงอย่าเหยียบย่ำ

หากคุณด้อยจงคอยหนุนอย่าขวางลำ พึงเกื้อกูล พึงค้ำจุน พึงหนุนนำ

cr.นุสนธิ์บุคส์

Load More Related Articles
Load More By update
Load More In ข้อคิด