ความยากจน ที่แท้จริง คืออะไร? โดยสัมมาสัมพุทธเจ้า

ชายผู้ยากจน ถามพระพุทธเจ้าว่า “เหตุใดข้าจึงยากจนยิ่งนัก?”

พระพุทธองค์ ตรัสตอบ “เธอไม่รู้จักการให้ และวิธีให้”

ชายผู้ยากจน จึงพูดต่อว่า “ทั้งที่ข้าพระองค์ ไม่มีสิ่งใดที่จะให้นี่นะ?”

พระพุทธองค์ ตรัสว่า “เธอนั้น มีอยู่ไม่น้อยเลย”

ใบหน้า : ซึ่งสามารถให้รอยยิ้ม ความสดใส สดชื่น เบิกบาน 

ปาก : เธอสามารถชื่นชม ให้กำลังใจ หรือปลอบประโลม

ปัญญา : มันสามารถให้ความรู้ ให้แสงสว่างแก่ ผู้คน

หัวใจ : มัน สามารถเปิดอก กับ ผู้อื่น,ให้ความจริงใจ,ใสบริสุทธิ์, ให้ความเมตตา

ดวงตา : ที่สามารถมองดูผู้อื่น ด้วยสายตาแห่งความหวังดี ด้วยความโอบอ้อม อารี

ร่างกาย : ซึ่งสามารถ ใช้ เพื่อ ช่วยเหลือผู้อื่น

ฉะนั้น แท้จริงแล้ว เธอมิได้ยากจนเลย ”ความยากจนในจิตใจ คือ ความยากจนอันแท้จริง…”

ขวดเปล่า…หากใส่ น้ำเปล่า… จะมีค่า 5 บาท

ขวดเปล่า…หากใส่ น้ำหวาน…จะมีค่า 10 บาท

ขวดเปล่า…หากใส่ น้ำผึ้ง…จะมีค่า 300 บาท

ขวดเปล่า…หากใส่ น้ำหอม…จะมีค่า 10,000 บาท

จิตใจของคน เราก็เปรียบได้เหมือนกับขวดเปล่า…จะมีคุณค่าแค่ไหน ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราใส่ลงไป

ขอให้ทุกท่านที่ได้อ่านบทเรื่องนี้ จงมีแต่ความมั่งคั่ง ร่ำรวย อุดมสมบูรณ์และมีความสุข จ้างข้างในจิตใจด้วยเถิด…..หากข้างในจิตใจนั้น อิ่มแล้ว เติมเต็มแล้ว ความร่ำรวยภายนอก จะไปไหนเสีย

เรียบเรียงโดย updateq

Load More Related Articles
Load More By Update
Load More In ทั่วไป